Medidas xerais para a realización de actividades nos centros

  • Reducción de prazas en función das recomendacións das autoridades sanitarias e o espazo dispoñible no centro. Neste momento na cidade de Ourense os grupos serán de seis persoas máis o monitor ou monitora.
  • Respectar as indicacións de horario co obxecto de controlar os fluxos de circulación do centro e abandoar a instalación en canto acabe a actividade.
  • Obligatoriedade de emprego de mascarilla, correctamente colocada, en todo momento dentro do centro cívico, incluso durante a actividade para os maiores de 6 anos e recomendación de uso para os menores.
  • Manter a distancia de seguridade e respectar o aforo.
Para información e axuda coas inscricións chamar aos teléfonos: 988 393 107 e 988 388 171


ACTIVIDADES DE VERÁN 2022

Aberto o prazo de inscrición a partir do 1 de xuño as 9:00 hrs.

O 1 de xuño de 2021 abre o prazo para inscribirse nas Actividades de Verán 2022 que nos Centros Cívicos do Concello de Ourense organizará a Concellería de Asuntos Sociais, para nenos e nenas nados do 1/1/2010 ao 31/12/2018.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS

O programa de actividades que a Concellería de Asuntos Sociais desenvolve nos cinco Centros Cívicos ao longo do ano ten por obxectivo ofrecer alternativas de ocio e tempo libre potenciando o desenvolvemento das habilidades e as capacidades das persoas. Os programas elaborados, que son gratuítos, teñen carácter cultural e social e procuran o crecimento integral dos veciños e veciñas.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS CENTROS CÍVICOS PARA NENAS E NENOS

O programa de Actividades para nenos e nenas pretende ofrecer unha alternativa de ocio activo e de calidade para nenos e nenas que ademais aprenden a relacionarse convivindo con outros rapaces e rapazas no marco do centro cívico. As actividades buscan tamén servir como apoio na conciliación da vida familiar e laboral e son gratuítas.
PROGRAMA DE ENVELLECEMENTO ACTIVO

A Concellería de Asuntos Sociais vén desenvolvendo dende hai anos o Programa de Envellecemento Activo que consiste nunha serie de cursos e actividades gratuítas de ocio e tempo libre para as persoas maiores de 60 anos do municipio, (actividades de exercicio físico, mantemento e deportivas, tanto en espazos pechados como en espazos públicos ao aire libre destinados a tal fin; artísticas, cognitivas, de estimulación da memoria, informáticas, etc ). A realización destas actividades encoméndase a profesionais e empresas que reúnan as condicións máis idóneas tanto pola cualificación do persoal técnico como pola súa infraestrutura.

17:02
Actividades Asuntos Sociais
Actividades Asuntos Sociais